Assessment Center

Assesement center Poznań

Case studies czy gry symulacyjne stanowią świetną i efektywną metodę weryfikacji kompetencji zawodowych kandydatów. Ugruntowanie oceny na obserwowanych i analizowanych działaniach daje pełniejszy ogląd ich umiejętności, niż uwzględnienie samych deklaracji. Asesorzy w oparciu o uprzednio zaprojektowany zestaw wskaźników opiniują wiedzę specjalistyczną i społeczne kompetencje uczestników. W procesie może brać udział jeden kandydat, ale zaletą AC jest możliwość równoczesnej oceny grupy osób. Metoda ta nie jest zarezerwowana tylko dla rekrutacji. Sprawdza się również – po drobnej modyfikacji – w diagnozowaniu kompetencji pracowników. Diagnoza natomiast jest znakomitym punktem wyjścia do opracowywania ścieżek rozwojowych Twojej kadry.

Przejdź do kontaktu

Assesement center — czy moja firma tego potrzebuje?

Pracodawcy dużych miast, takich jak Poznań czy Gdańsk, rozumieją, że pozyskanie wartościowego pracownika wymaga czasu. Kluczowy element polityki firmy stanowi zarządzanie zasobami ludzkimi, określające metody, ale też cele w dążeniu do zaspokojenia potrzeb klientów oraz maksymalizacji zysków. Jednym ze sposobów, wykorzystywanym w procesie zarządzania w obszarze HR (human resource management) jest assesement center.

Czytaj więcej o usłudze w Poznaniu

Poznań to miasto, które stawia na rozwój, a firmy na odpowiedni dobór i rekrutację pracowników. Jeśli chcesz usprawnić ścieżkę rozwoju firmy poprzez wielowymiarową ocenę kompetencji swojej kadry, ten rodzaj weryfikacji to strzał w dziesiątkę! 

Na czym polega assesement center?

AC to proces, w trakcie którego uczestnicy są obserwowani i podlegają ocenie wyszkolonych asesorów. To czasochłonna metoda, ale zapewniająca dobre efekty. Asesor wykorzystuje różnorodne zadania, testy, wywiad kompetencyjny, a na podstawie ich wyników ocenia wiedzę, umiejętności oraz postawę. Nasze biuro, którego siedzibą jest Poznań, oferuje profesjonalne usługi assesement center z wykorzystaniem skutecznych metod. AC może dotyczyć jednego kandydata lub też grupy osób. Do zadań indywidualnych należą m.in.:

  • study case, czyli analiza przypadku,
  • koszyk zadań (analiza dokumentów oraz podejmowanie decyzji),
  • prezentacja,
  • spotkanie „jeden na jeden” (symulacja konkretnej sytuacji z osobą odgrywającą rolę np. przełożonego).

Najczęstsze zadania grupowe to dyskusja w grupie z przypisanymi rolami (lub bez ról), rozmowa z liderem oraz ćwiczenia grupowe. Stosuje się również testy kompetencji czy psychologiczne (testy na inteligencję, testy osobowości lub testy sprawdzające określone umiejętności np. analiza danych liczbowych).

Zastosowanie metody assesement center

Proces oceny wiedzy i doświadczenia nie dotyczy jedynie rekrutacji, ale może być wykorzystywana przy:

  • audycie personalnym (określenie aktualnego poziomu kompetencji),
  • selekcji kandydatów drogą eliminacji,
  • planowaniu działań rozwojowych.

Jeśli działasz na terenie miasta Poznań lub w okolicy, wybierz kompleksową usługę AC i powierz to zadanie profesjonalistom.